Προσωρινά Αποτελέσματα προκήρυξης 2κ/2019

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 25ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρας Παρασκευής.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύνδεσμος (Πατήστε Εδώ)

Κατηγορίες
Νέες Προκηρύξεις