Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 Σεπτεμβρίου 2021

Επιχορήγηση ΑΝΕΡΓΩΝ, για ίδρυση ΝΕΑΣ επιχείρησης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, στις περιοχές που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε ποιους απευθύνεται:

Άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ).

Το χρηματικό ποσό με το οποίο μπορούν να ενισχυθούν οι δικαιούχοι είναι 14.800€

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
  2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
  3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
  4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
  5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
  6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
  7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,
  8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 6/9/2021 έως 15/11/2021 (ώρα 15:00)

 

 

Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση

Πρόσκληση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

 

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00