Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη Δράση του Δήμου Πειραιά

14 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Πειραιά λόγω Covid19” του Δήμου Πειραιά. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 16/06/2021 ώρα 13.00 έως
και την καταληκτική ημερομηνία 01/10/2021 ώρα 15.00»

 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η παραπάνω δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

6. Το άθροισμα των εξόδων τους να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€:

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

11. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Καν. ΕΕ1407/2013.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00