Κατηγορία: Τρέχουσες Προκηρύξεις

Προσλήψεις 68 ατόμων στο Δήμο Ρεθύμνης

27 Ιανουαρίου 2021
Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 68 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail:prosopiko@rethymno.gr  από ...
διαβάστε περισσότερα

38 προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

27 Ιανουαρίου 2021
Πρόσληψη προσωπικού, 38 ατόμων,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιµετώπισης της έκτακτης ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αμακοίνωσε ο Δήμος Κηφισιάς Οι ειδικότητες που ζητούνται...
διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αθηναίων: 60 νέες προσλήψεις 2 ειδικοτήτων

27 Ιανουαρίου 2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, εξήντα (60) ατόμων , χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05/07/2021 προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της...
διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χαλανδρίου: 8 προσλήψεις προσωπικού...

27 Ιανουαρίου 2021
Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,απευθύνοντάς την προς την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης...
διαβάστε περισσότερα

30 προσλήψεις στην Περιφέρεια Κρήτης

25 Ιανουαρίου 2021
η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε  την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, σε υπηρεσίες της έδρας...
διαβάστε περισσότερα

20 Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

25 Ιανουαρίου 2021
Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του...
διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παιανίας: Πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

22 Ιανουαρίου 2021
Πρόσληψη σαράντα(40) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής...
διαβάστε περισσότερα

1Κ/2021 Η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2021 που αφορά μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

22 Ιανουαρίου 2021
Ανακοινώθηκε η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2021 με την ονομασία 1Κ/2021, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών...
διαβάστε περισσότερα

170 νέες προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

13 Ιανουαρίου 2021
Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών,...
διαβάστε περισσότερα

14 συμβάσεις στο δήμο Δάφνης - Υμηττού

5 Ιανουαρίου 2021
Σε προσλήψεις 14 υπαλλήλων προχωρά, άμεσα,  ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Οδηγών Γ' κατηγορίας(Με ταχογράφο)4 ΥΕ Εργατών καθαριότητας10   Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση...
διαβάστε περισσότερα