Κατηγορία: Τρέχουσες Προκηρύξεις

20 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο Νομικό τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. α. Οι ΕΠ.ΟΠ. πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και...
διαβάστε περισσότερα

300 προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριακοσίων (300) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών - γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό . α. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν...
διαβάστε περισσότερα

1000 Προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. στο Στρατό Ξηράς

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις προσλήψεις 1000 ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει: (1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. (2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος...
διαβάστε περισσότερα

280 θέσεις ΕΠΟΠ, στην Πολεμική Αεροπορία

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ  με την προκήρυξη για την  Πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στην Πολεμική Αεροπορία, Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (127) ΘΕΣΕΙΣ 1....
διαβάστε περισσότερα

25 άτομα ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού στον ΟΠΕΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8 μηνών, 25 ατόμων με ειδικότητα ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-...
διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 1.935 προσλήψεις στις ΤΟ.Μ.Υ

Το Υπουργείο Υγείας Προκηρύσσει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίων...
διαβάστε περισσότερα

20 άτομα ΥΕ Καθαριότητας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)

Με 18 μήνες σύμβαση θα προσληφθούν 20 άτομα με ειδικότητα ΥΕ Καθαριότητας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πρώην ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 12 άτομα για να καλύψουν τις ανάγκες του στην περιοχή του Ηρακλείου, 2 άτομα στα Χανιά, 1...
διαβάστε περισσότερα

60 Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του. Oι συμβάσεις θα είναι για ένα (1) έτος. Oι ειδικότητες που θα προσληφθούν: Τ.Ε. Κοινωνικής...
διαβάστε περισσότερα

2Κ/2021 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε η προκήρυξη με την οποία θα γίνουν προσλήψεις μονίμου προσωπικού. Με την 2Κ/2021  θα διοριστούν 38 άτομα των ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είκοσι εννέα (29) θέσεις. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ...
διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας στο Πολιτιστικό και Αθλητικό κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Το Πολιτιστικό και Αθλητικό κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) για 12 μήνες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Γυμναστής- Ναυαγοσώστης    1 άτομο ΤΕ Νοσηλευτών         2 άτομα Οι...
διαβάστε περισσότερα