Κατηγορία: Τρέχουσες Προκηρύξεις

115 Μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών με την 6Κ/2021

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 115 ατόμων στο Υπουργείο Οικονομικών,  με την ονομασία 6Κ/2021. Ζητούνται μόνο ειδικότητες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα αποδεκτά πτυχία είναι τα παρακάτω:   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών...
διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε η προκήρυξη 5Κ/2021

Η προκήρυξη 5Κ/2021 αφορά την την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο...
διαβάστε περισσότερα

6 Προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Με την πρόσληψη 6 ατόμων θα ενισχυθεί το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως και τη λήξη του υποέργου.   Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 2 ΠΕ...
διαβάστε περισσότερα

115 Προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ))

Με 115 άτομα θα ενισχυθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, (πρώην Τ.Α.Π.Α) με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 Οι ειδικότητες που ζητούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας είναι: 5 - ΠΕ...
διαβάστε περισσότερα

4 θέσεις εργασίας στο ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   Υποβολή...
διαβάστε περισσότερα

301 Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΛΣΤΑΤ

H ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενός (301) ατόμων για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις...
διαβάστε περισσότερα

2044 Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου σε Δήμους

Την έγκριση πρόσληψης 2.044 συμβασιούχων σε Δήμους έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω διαγωνισμών όπου θα προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων και οι συμβάσεις εργασίας δεν θα ξεπερνούν τους 8 μήνες. Οι δήμοι...
διαβάστε περισσότερα

87 προσλήψεις Προσωπικού ασφαλείας στο Μουσείο Ακρόπολης

Με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση, για να καλυφθούν 87 θέσεις ΔΕ προσωπικού ασφαλείας από Τρίτη 27 Απριλίου έως την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021.   Τα προσόντα που θα πρέπει να αποδείξουν οι υποψήφιοι είναι: ΚΥΡΙΑ...
διαβάστε περισσότερα

4Κ/2021 Ξεκινούν αιτήσεις.

Εκδόθηκε η προκήρυξη που αφορά 76 μόνιμες θέσεις στους παρακάτω φορείς: Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και Μ.Μ.Ε ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ -...
διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει ξανά η Πλατφόρμα για το Λοιπό επικουρικό προσωπικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας η πλατφόρμα που υποδέχεται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, θα ανοίξει ξανά στις 26/4/2021 από τις 12:00 μ.μ έως τις 7/5/2021 στις 12:00 μ.μ για συγκεκριμένες ειδικότητες και δομές   Δείτε...
διαβάστε περισσότερα