Κατηγορία: Αποτελέσματα Προκηρύξεων

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2019

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για διακόσιες σαράντα οκτώ (248) θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής...
διαβάστε περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Κ/2020

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020  (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Αφορούν είκοσι δύο (22) θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...
διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τις 100 θέσεις στην ΑΑΔΕ

3 Φεβρουαρίου 2021
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τις 100 θέσεις εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε που είχαν ανακοινωθεί με τη ΣΟΧ 1/2020.   Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης-διοριστέων και απορριπτέων Πίνακας Διοριστέων-Κατάταξης-Απορριπτέων ΣΟΧ...
διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
διαβάστε περισσότερα

5Κ/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 5Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙEΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων/διοριστέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/6-8-2020...
διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις 110 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά  για τις 110 προσλήψεις ΥΕ καθαριστριών στο ΕΚΠΑ   Κατά του προσωρινού πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία...
διαβάστε περισσότερα

4κ/2020 Αποστολή δικαιολογητικών

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών εστάλη από το ΑΣΕΠ σε υποψηφίους της προκήρυξης 4Κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι). Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανακοίνωσης θα πρέπει να στείλουν τα δηλωθέντα στοιχεία τους με συστημένη επιστολή...
διαβάστε περισσότερα

1Κ/2020: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα ΔΕ-ΥΕ

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι μία (21) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και...
διαβάστε περισσότερα

7Κ/2019: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ

Εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων 38 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων H προθεσμία...
διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα για τις νέες προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2020 , για την πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων (10 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων & 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων) για το χρονικό...
διαβάστε περισσότερα