Κατηγορία: Αποτελέσματα Προκηρύξεων

2ΓΕ/2019 Ανακοίνωση τελικών πινάκων....

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05,  ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ...
διαβάστε περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2019

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για διακόσιες σαράντα οκτώ (248) θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής...
διαβάστε περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Κ/2020

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020  (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Αφορούν είκοσι δύο (22) θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...
διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τις 100 θέσεις στην ΑΑΔΕ

3 Φεβρουαρίου 2021
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τις 100 θέσεις εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε που είχαν ανακοινωθεί με τη ΣΟΧ 1/2020.   Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης-διοριστέων και απορριπτέων Πίνακας Διοριστέων-Κατάταξης-Απορριπτέων ΣΟΧ...
διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
διαβάστε περισσότερα

5Κ/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 5Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙEΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων/διοριστέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/6-8-2020...
διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις 110 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά  για τις 110 προσλήψεις ΥΕ καθαριστριών στο ΕΚΠΑ   Κατά του προσωρινού πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία...
διαβάστε περισσότερα

4κ/2020 Αποστολή δικαιολογητικών

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών εστάλη από το ΑΣΕΠ σε υποψηφίους της προκήρυξης 4Κ/2020 (Βοήθεια στο Σπίτι). Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανακοίνωσης θα πρέπει να στείλουν τα δηλωθέντα στοιχεία τους με συστημένη επιστολή...
διαβάστε περισσότερα

1Κ/2020: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα ΔΕ-ΥΕ

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, είκοσι μία (21) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας και...
διαβάστε περισσότερα

7Κ/2019: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ

Εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων 38 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων H προθεσμία...
διαβάστε περισσότερα