Κατηγορία: Αποτελέσματα Προκηρύξεων

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2017 για την Δευτεροβάθμια (ΔΕ) κατηγορία εκπαίδευσης. Πατήστε τον σύνδεσμο “οριστικά αποτελέσματα”,  μέσα στο link για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πίνακες...
διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2020 για την Δευτεροβάθμια (ΔΕ) κατηγορία εκπαίδευσης. Πατήστε τον σύνδεσμο "προσωρινά αποτελέσματα" μέσα στο link για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πίνακες...
διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη ΣΟΧ 1/2021 της Α.Α.Δ.Ε

17 Σεπτεμβρίου 2021
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες προσωρινών  αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 242 ατόμων με τριετή σύμβαση   Κατεβάστε τους...
διαβάστε περισσότερα

2ΓΕ/2019 Ανακοίνωση τελικών πινάκων....

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05,  ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ...
διαβάστε περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 7Κ/2019

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για διακόσιες σαράντα οκτώ (248) θέσεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής...
διαβάστε περισσότερα

Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Κ/2020

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020  (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Αφορούν είκοσι δύο (22) θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...
διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τις 100 θέσεις στην ΑΑΔΕ

3 Φεβρουαρίου 2021
Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τις 100 θέσεις εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε που είχαν ανακοινωθεί με τη ΣΟΧ 1/2020.   Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης-διοριστέων και απορριπτέων Πίνακας Διοριστέων-Κατάταξης-Απορριπτέων ΣΟΧ...
διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 του  ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
διαβάστε περισσότερα

5Κ/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 5Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙEΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων/διοριστέων για την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2020 (ΦΕΚ 29/6-8-2020...
διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τις 110 προσλήψεις στο ΕΚΠΑ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά  για τις 110 προσλήψεις ΥΕ καθαριστριών στο ΕΚΠΑ   Κατά του προσωρινού πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία...
διαβάστε περισσότερα