ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ( Α21 )

ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)