ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΠΕΡI ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛHΣ/ ΑΜΦΙΣΒHΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟY ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

ΔΗΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΑΜΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΦΟΡΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ