ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (BUSINESS PLAN)

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ