280 θέσεις ΕΠΟΠ, στην Πολεμική Αεροπορία

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ  με την προκήρυξη για την  Πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στην Πολεμική Αεροπορία,

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (127) ΘΕΣΕΙΣ

1. Τεχνίτης Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) – Πέντε (5) Θέσεις

2. Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (ΟΤΕΤΗ) – Δέκα Πέντε (15) Θέσεις

3. Τεχνίτης Οπλουργός (ΟΟΠΛ) – Έξι (6) Θέσεις

4. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος (ΟΗΛΕ) – Οκτώ (8) Θέσεις

5. Τεχνίτης Συντηρητής Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ) – Δέκα Τρεις (13) Θέσεις

6. Τεχνίτης Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ) – Επτά (7) Θέσεις

7. Τεχνίτης Ελασματουργός Μηχανουργός (ΟΕΛΜΗ) – Οκτώ (8) Θέσεις

8. Τεχνίτης Ψυκτικός (ΟΨΚΤ) – Έξι (6) Θέσεις

9. Χειριστής Εργαλειομηχανών (ΟΧΕΡ) – Πέντε (5) Θέσεις

10. Τεχνίτης Αντιδιαβρωτικής Προστασίας (ΟΤΑΠ) – Επτά (7) Θέσεις

11. Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ) – Δύο (2) Θέσεις

12. Οδηγός – Χειριστής Οχημάτων – Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ) – Έξι (6) Θέσεις

13. Πυροσβέστης (ΟΠΥΡ) – Δέκα Τρεις (13) Θέσεις

14. Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμου (ΟΧΕΚ) – Πέντε (5) Θέσεις

15. Ξυλουργός (ΟΞΥΛ) – Επτά (7) Θέσεις

16. Χειριστής Συντηρητής Μηχανογραφικών – Φωτοτυπικών Τηλεπικοινωνιακών Συσκευών (ΟΧΣΜΣ) -Τέσσερις (4) Θέσεις

17. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΟΤΗΥ) – Πέντε (5) Θέσεις

18. Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (ΟΥΔΕΓ) – Πέντε (5) Θέσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (98) ΘΕΣΕΙΣ

1. Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ) – Δέκα (10) Θέσεις

2. Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ) – Τρεις (3) Θέσεις

3. Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ) – Μία (1) Θέση

4. Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ) – Μία (1) Θέση

5. Βρεφονηπιοκόμος – Βρεφονηπιαγωγός (ΟΒΡΕ) – Δύο (2) Θέσεις

6. Αρμενιστής (ΟAΡΜ) – Δύο (2) Θέσεις

7. Μάγειρας (ΟΜΑΓ) – Πέντε (5) Θέσεις

8. Κουρέας (ΟΚΟΥ) – Πέντε (5) Θέσεις

9. Ράπτης (ΟΡΑΠ) – Τέσσερις (4) Θέσεις

10. Αναλυτής Προγραμματιστής Η/Υ (ΟΠΡΑ) – Πέντε (5) Θέσεις

11. Οικονομικός Ταμιακός (ΟΟΙΤ) – Δέκα Τέσσερις (14) Θέσεις

12. Υλικονόμος – Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ) – Δέκα Πέντε (15) Θέσεις

13. Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ) – Οκτώ (8) Θέσεις

14. Μουσικός (ΟΜΟΣ) – Έντεκα (11) Θέσεις

15. Φωτογράφος Φωτοερμηνευτής (ΟΦΦΩΤ) – Τέσσερις (4) Θέσεις

16. Στρατολόγος (ΟΣΤΡ) – Πέντε (5) Θέσεις

17. Μεταφορέας Ασθενών – Τραυματιοφορέας (ΟΜΑΤ) – Τρεις (3) Θέσεις

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) ΘΕΣΕΙΣ

1. Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ) – Πέντε (5) Θέσεις

2. Χειριστής RADAR (ΟΧΡΝ) – Εννέα (9) Θέσεις

3. Αμύνης Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ) – Δέκα Έξι (16) Θέσεις

4. Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑΑΕΕ) – Επτά (7) Θέσεις

5. Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ) – Εννέα (9) Θέσεις

6. Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων (ΟΒΕΛΠ) – Τέσσερις (4) Θέσεις

7. Διασώστης (ΟΔΙΑ) – Πέντε (5) Θέσεις

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22/4/2021

 

εποπ φεκ 22.3.2021

 

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00