Προκήρυξη 6Κ/2020 του Υπουργείου Υγείας

Την Τετάρτη  23/09/2020 θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 6κ/2020 του Υπουργείου Υγείας, στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι εξής:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ,

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ,

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ –ΝΤΡΙΩΝ,

ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ και

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ.

Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης:    ΦΕΚ 6Κ2020

Κατηγορίες
Νέες Προκηρύξεις