Εκδόθηκε η Προκήρυξη για τα Κ.Ε.Π. 7Κ/2021

Εκδόθηκε η αναμενόμενη από πολλούς υποψηφίους προκήρυξη για τα ΚΕΠ όπου γίνονται δεκτά ΟΛΑ τα πτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΟΛΑ τα απολυτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μοναδικό απαραίτητο πρόσθετο προσόν που απαιτείται να κατέχουν οι υποψήφιοι είναι το πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και σε ορισμένες περιπτώσεις η  γνώση Ελληνικής γραφής Braille  και η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν κυρίως με την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών
Ειδικότερα θα απασχοληθούν με:

– Την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση  υποθέσεων.
– Την παραλαβή αιτήσεων πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου.
– Τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, η αναζήτηση και η παραλαβή τους
με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
– Την διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία,
με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και η αποστολή του τελικού εγγράφου στον πολίτη.
– Την επικύρωση διοικητικών εγγράφων.
– Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.
– Τη χορήγηση παράβολων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.
– Τη χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα
TAXIS.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ-2021 ΚΕΠ

.

 

 

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00