ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΤΟΠΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ)

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ