ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟΧ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ,ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ( ΤΟΠΟΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΧΡΟΝΟΣ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ