9Κ/2021 Καταστήματα Κράτησης – Κατανομή θέσεων

27 Οκτωβρίου 2021

Ανακοινώθηκε και κατατέθηκε στο ΑΣΕΠ, η κατανομή θέσεων για τα Καταστήματα Κράτησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το σύνολο των θέσεων αφορά υποψηφίους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι θέσεις 201 ως 204, 206, 207, 209 ως 213, 215 ως 221, 223 ως 225, 227 ως 231, 233 ως 240 , θα καλυφθούν μόνο από άντρες και οι θέσεις 205,208,214,222,226, 232 θα καλυφθούν μόνο από γυναίκες.

Σε όλες τις θέσεις οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών είναι:

  • Κύριος τίτλος σπουδών

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

  • Α επικουρία (σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τον απαιτούμενο Κύριο τίτλο σπουδών)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ

  • Β επικουρία (σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τον απαιτούμενο Κύριο τίτλο σπουδών ή Α επικουρίας)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

Κατανομή θέσεων

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00