Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, προσλήψεις 21 ατόμων για το διδακτικό έτος 2021-2022

6 Αυγούστου 2021

Την πρόσληψη 21 καθαριστών σχολικών μονάδων ανακοίνωσε  ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου.

Η εργασία είναι πλήρους για 15 άτομα και μερικής απασχόλησης για 6 άτομα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, έως την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.

Βαθμολογούμενα Κριτήρια:

  1. Ως βαθµολογούµενη εµπειρία λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του οικείου ∆ήµου που έχει διανυθεί µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις µίσθωσης έργου µέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστηµα παρείχαν υπηρεσία.
  2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 µονάδες και 10 µονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων
  3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 µονάδες). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
  4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 µονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων).
  5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 µονάδες για κάθε τέκνο). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
  6. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, Α∆ΕΛΦΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΥ
  7. ΗΛΙΚΙΑ Έως και 50 ετών 10 μονάδες,   Άνω των 50 ετών 20 μονάδες.

Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00