2000 προσλήψεις στο δημόσιο ανέργων νόμου 2643/1998

31 Αυγούστου 2021

Ξεκίνησε η ανάρτηση των προκηρύξεων στον ιστότοπο 2643.yeka.gr όπου και θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τον διορισμό των 2000 ατόμων ειδικών κατηγοριών.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής:

  • ΑμεΑ: 500 θέσεις
  • Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις
  • Πολύτεκνοι: 390 θέσεις
  • Τρίτεκνοι: 530 θέσεις
  • Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις
  • Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ τα  δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ως ανωτέρω, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της προκήρυξης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις της προκήρυξης δημοσίων υπηρεσιών, συμπληρώνουν και υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την μοριοδότησή τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, καθώς και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν κατά σειρά προτίμησης. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται μετά τη συμπλήρωσή της (δεν απαιτείται υπογραφή), προκειμένου να προσκομιστεί ή αποσταλεί ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα, όπως περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

 

 

Δεν υπάρχουν Σχόλια
προηγ την επόμενη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Έφτασε η ώρα να συστηθούμε..

Όραμα μας είναι η αξιοποίηση των δικών σας προσόντων, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις πιθανές επιλογές σας..

Κυρίως όμως είμαστε άνθρωποι με κατανόηση που θα σας πουν την αλήθεια ακόμα και αν δεν είναι ευχάριστη και δεν θα εκμεταλλευτούμε τις ανάγκες σας.

Αξίζει να μας γνωρίσετε…

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
210 - 3215674
ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , 10551, ΑΘΗΝΑ
c.stathoraki@gmail.com
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 - 20:00